Tag: Dynast

Results

  • Mnemon Tisumu

    Tisumu mal dvojsečné detstvo. Od veku 4 rokov mu bolo jasné, že jeho vychovávatelia nie sú jeho rodičia a nikdy mu to ani neprezradili. Bolo mu len jasné, že sa od neho veci očakávajú. Jeho učitelia ho pripravovali na jeho rolu ako ochrancu Stvorenia a …

All Tags